ЗМІНА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ ТА МІЖФАЗНОГО НАТЯГУ НА МЕЖАХ ПОДІЛУ ФАЗ

Зміна поверхневого натягу на межах поділу фаз двох рідин (дру­карська фарба і ЗР) (рис. 5.4) і двох твердих поверхонь (друкувальні та пробільні ділянки форми) може призвести до деяких ускладнень процесу друкування.

Змочуваність цих чотирьох матеріалів характеризується такими параметрами: поверхневим натягом фарби; поверхневим натягом ЗР; міжфазним натягом на межі поділу «фарба — ЗР»; адгезійним зв’язком на межі поділу «фарба — ДЕ*,*; адгезійним зв’язком на межі поділу «ЗР — ПЕф»; адгезійним звічзком на межі поділу «дру­карська фарба — ПЕж»; адгезійним зв’язком на межі поділу «ЗР — ДЕФ».

Значення поверхневого натягу офсетних фарб лежить у досить вузькому інтервалі — 30…36 мН/м. Під час нагрівання фарби при друкуванні її поверхневий натяг зменшується на 0,1 мН/м на кож­ний градус підвищення температури.

Значення поверхневого натягу ЗР змінюється в більш широких межах: 40 .70 мН/м.

ЗМІНА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ ЗВОЛОЖУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ ТА МІЖФАЗНОГО НАТЯГУ НА МЕЖАХ ПОДІЛУ ФАЗСпосіб ОПД визначається фізико-хімічними процесами на межах поділу фаз. Якщо змішуються дві рідини, то їх міжфазний натяг на межі поділу лежить в інтервалі 10…20 нМ/м. Якщо поверхневий на­тяг ЗР зменшується, то й міжфа­зний натяг на межі його поділу з фарбою також зменшується.

Якщо значення показника рН ЗР підвищується з 7 до 9, то міжфазний натяг на межі поділу між ЗР і фарбою сильно змен­шується, і виникає емульгуван­ня друкарської фарби із ЗР. Заті­нення, зумовленого емульгуван­ням, можна уникнути при збіль — Рис 54 Межа полілу фаз фарби, Зр_ ШЄНН1 МІЖфазНОГО нзтягу на межі тобто межова поверхня:

ІІОДІЛу «фарба ЗР*». І — фарба; 2 — ЗР; 3 — межа поділу

У процесі друкування тиражу поверхнево-активні речовини (ПАР), які містяться в папері або картоні, можуть під дією ЗР роз­чинятися і переходити до нього. Концентрація ПАР у ЗР зі збіль­шенням тривалості друкування може так підвищитися, що поверх­невий натяг на межі поділу фаз сильно зменшиться і може виник­нути затінення. Домішка буферних розчинів у ЗР підтримує стале значення показники рН і запобігає затіненню.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.