Варіанти лакування в лінії’

При промисловому виробництві етикеток і лакувальних засобів велика увага приділяється захисту друкованого зображення. Для максимального захисту слід ураховувати умови використання ети­кеток й упаковки при затаруванні та транспортуванні продукції. Наприклад, етикетки на пляшках у момент розливання знаходять­ся в умовах підвищеної вологості, зазнаючи дії хімічно агресивних крапель рідини, що розливається. Захисний лак має перешкоджати розм’ягшенню і вицвітанню друкарських фарб, а також забезпечу­вати механічну стійкість покриття при транспортуванні продукції. Він не повинен втрачати свої властивості при багаторазових доти­каннях упаковки руками внаслідок дії на неї шкіряного жиру.

Система подвійного лакування фірми «Неіс1еІЬеі£» дає можливість забезпечити не тільки стійкий захист багатофарбового зображення від діяння навколишнього середовища, а й надати сочний металевий блиск лакованій поверхні Для цієї мети використовуються різноманітні варіанти встановлення лакувальних секцій у складі друкарської машини.

Камерний ракель (рис. XV, див. кольорову вклейку) може вста­новлюватися в першому лакувальному апараті для нанесення мета — лопігментованих лаків (наприклад, золотого або срібного), після чо­го у другому двоваликовому апараті наноситься захисний шар лаку.

Кращий ефект досягається при зворотному порядку нанесення лаку. Спочатку як грунтувальна основа накочується всдно-дисперсій — ний лак, після проміжного сушіння — пігментований лак (рис. XVI, лив. кольорову вклейку).

Використання системи подвійного лакування дає змогу засто­совувати УФ лаки в поєднанні зі звичайними офсетними фарбами. Пряме нанесення УФ лаку на сирий офсетний відбиток недопусти­ме, оскільки створюється негативний ефект. УФ лаки добре взаємо­діють тільки з УФ фарбами, у зв’язку з чим необхідно провести спеціальну підготовку друкарської машини для роботи в новому режимі друку. Це потребує модернізації ФА, оснащення їх спе­ціальними валиками, стійкими до УФ фарб, а також організації проміжного сушильного пристрою після кожної друкарської секції.

Усі ці проблеми знімає використання подвійного лакування, ко­ли в першому лакувальному апараті наноситься водно-дисперсійний лак, який захищає фарбове зображення від УФ лаку, який наносить­ся у другій секції. Подібний варіант дає змогу досягти доброго зов­нішнього ефекту завдяки тому, що водяний грунтувальний лак ніби «розгладжує» структуру фарбового рельєфу, після чого відбувається більш рівномірне нанесення УФ лаку з бажаним «мокрим» ефектом.

Система подвійного лакування дає можливість вибірково вико­ристовувати будь-який із двох типів лакувальних апаратів. Ця сис­тема забезпечує такі комбінації лакування: золотий (або срібний) лак + захисний водно-дисперсійний лак; грунтувальний (водяний) лак + золотий (або срібний) лак; водяний (грунтувальний) лак + УФ лак. Крім того, можливим є застосування спеціальних типів ла­ку, наприклад із пігментами перлового глянцю. Практика викори­стання цього лаку дала позитивні результати при встановленні двох лакувальних апаратів камерного типу в машині «5рее<3таз1ег СОЮ2+ІЛЬ» (рис. XVII, див. кольорову вклейку).

Система подвійного лакування дає можливість використовува­ти в складі лінії різноманітні оптимальні варіанти нанесення лаку залежно від характеру пакувальної продукції і вимог замовника.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.