ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ФАРБОВИХ І ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

У різних способах контактного друку процеси нанесення фарби на ДФ мають принципові відмінності: у високому друці потрібно на­нести рівномірний шар фарби на друкувальні елементи форми (ДЕф), які височіють над пробільними; у плоскому друці — такий самий шар фарби на одному рівні з пробільними елементами; у глибокому дру­ці фарбою заповнюються ДЕф різної глибини, які знаходяться в рас­трових комірках. Тому ФА машин високого й офсетного друку пра­цюють за принципом відокремлення тонкого рівномірного шару фарби від її загальної маси і називаються ФА для в’язких фарб. В’язкість фарб, що використовуються у цих апаратах, має діапазон від 1,4 до ЗО Па • с і більше. Найменш в’язкі фарби застосовуються у швидкохідних газетних агрегатах високого друку, а найбільш в’язкі — в аркушевих ротаційних машинах (АРМ) ОПД

У машинах глибокого та флексографічного способів друку ви­користовуються апарати для рідких фарб.

У машинах ОПД перед ФА за ходом руху ДФ встановлюється ЗА для нанесення на пробільні елементи форми (ПЕф) зволожувального розчину (ЗР), який захищає ці гідрофільні ділянки від взаємодії з фарбою В деяких моделях машин ЗА об’єднують з фарбовим, ви­користовуючи їх також для лакування друкованої продукції.

У формі високого друку ДЕф височіють над пробільними (рис. 1.1, а), у формі ОПД — знаходяться в одній площині з ними (рис. 1.1, Є), у формі глибокого друку — заглиблені (рис. 1.1, в). На рис. 1.1, г показано ДЕ* трафаретної ДФ з боку, який повертається під час друкування до ЗМ. У формі тампонного друку ДЕф заглиблені, фар­ба з ДФ переноситься на тампон, а вже з нього — на ЗМ

Основними вимогами до фарбових і зволожувальних апаратів є:

• нанесення фарби та ЗР на ДФ тонким рівномірним шаром;

• стабільність нанесення фарби і ЗР на ДФ під час друкування;

• можливість регулювання подачі фарби та ЗР на всю ДФ і окремі її ділянки;

• можливість індивідуального приводу апаратів під час їх нала­годження;

• мінімальна інерційність апаратів після пуску машин;

• простота конструкції, надійність, зручність в обслуговуванні;

• мінімальна енергоємність.

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ФАРБОВИХ І ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Рис 11 Принципові схеми здобуття відбитка високим (а), плоским (б), глибоким (в) та трафаретним (г) способами друку:

/-ДФ;.?-ф«р«Ч-»-ЇМ

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.