МЕТОДИКА ТЕСТУВАННЯ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

Показник pH ЗР впливає на гідрофільні властивості та чистоту ПЕф, на стійкість ДЕф, емульгування розчину з фарбою і на швид­кість висихання фарби на відбитку, а також иа колометричні харак­теристики відбитків. Значення показника pH сучасних ЗР лежить у межах 3.5…9. Однак переважна більшість дослідників вважає, що оптимальне значення pH знаходиться в інтервалі 5…6,5.

Показник pH ЗР легко визначити за допомогою тесту, напри­клад фірми «VARN PRODUCTS Со». У нас же широко застосову­ють лакмусові папірці.

Емульгування фарби — більш складний показник і визнача­ється він як. водопоглинання. Стабільна «поведінка» фарби у дру­карському процесі спостерігається за умови водопоглинання 15…40 % (залежно від указаних вище факторів і параметрів впливу на ви­тратні матеріали). При поглинанні вище 40 % фарба втрачає лип­кість. Виправити положення вдається лише за допомогою спеціаль­них паст.

Інша справа, якщо фарба зовсім не поглинає вологу. Така фар­ба зсовується на маточині валиків ФА машини. Повернути її до ро­бочого стану можна лише за допомогою гідрофільної оліфи. Однак на практиці важливіше перевірити властивості фарби до початку друкування. Для перевірки взаємодії ЗР з фарбою можна скориста­тися рекомендаціями фірм-розробників контрольно-вимірювальних приладів, наприклад «Прюфбау».

В AT «НИИПолиграфии» (Москва) відпрацьовано методику контролю, яка грунтується не на визначенні відсотка води у фарбі, а на вивченні прямої емульсії фарби у ЗР. У колбу заливають 25 мл води або ЗР та 25 мл 1%-го розчину фарби в толуолі. Колбу трясуть в апараті типу АВУ-бс протягом 5 хв зі швидкістю 130 поштовхів за хвилину. Суміш зливають у вимірювальний циліндр місткістю 50 мл. За секундоміром визначають час поділу фаз, який є критерієм оцін­ки. Методика дає змогу прогнозувати поведінку фарби в друкарсько­му процесі й у разі потреби коригувати склад ЗР відповідно до вла­стивостей фарби.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.