ФАРБОВІ АПАРАТИ ДЛЯ В’ЯЗКИХ ФАРБ ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРИНЦИП РОБОТИ ТА КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАРБОВИХ АПАРАТІВ

Фарбовий апарат призначений для стабільного і рівномірного нанесення шару фарби протягом усього часу друкування тиражу на кожний ДЕф У високому та офсетному плоскому друці використо­вуються в’язю фарби підвищеної інтенсивності, що містять велику кількість пігменту. Товщина фарбового шару, який наноситься на відбиток, може становити від 0,15 до 10 мкм, причому відхилення від необхідної товщини не повинні перевищувати десятих часток мікрометра.

Принцип роботи ФА грунтується на традиційному відокрем­ленні в початковий момент від загальної маси фарби шару значно більшої товщини, ніж потрібно для нанесення на форму Потім цей шар розкочується, зменшуючись за товщиною до потрібного зна­чення, після чого накочується на форму. Ці процеси послідовно виконуються живильною 1, розкочувальною 2 та накочувальною З групами, що входять до складу ФА (рис. 2.1) На рис. 2.1 показано приклади побудови ФА плоскодрукарських (а, г), тигельних (б), ар­кушевих (в) і рулонних ротаційних машин.

ФАРБОВІ АПАРАТИ ДЛЯ В’ЯЗКИХ ФАРБ ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРИНЦИП РОБОТИ ТА КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАРБОВИХ АПАРАТІВ

Усі робочі елементи апаратів — жорсткі циліндри та еластичні валики, які чергуються між собою. У плоскодрукарських машинах (див. рис. 2.1, г) використовується також жорстка розкочувальна плита, яка передає фарбу при зворотно-поступальному русі талера від групи подачі фарби до й накочування на ДФ. Циліндри ФА обер­таються за допомогою зубчастих передач. Частка фарби, що перехо­дить з ДФ на відбиток, залежить від властивостей фарби та паперу.

За останні роки поряд з ФА традиційних конструкцій багато — валкового типу з дукторною подачею фарби і розвинутими розко — чувально-нахочувальними групами в машини високого друку і, особ­ливо, ОПД часто вмонтовуються ФА, конструкцію яких зорієнтовано на використання мінімально можливої кількості робочих елементів. Прикладами ФА такого типу є вкорочені ФА з АВ в машинах оф­сетного друку, що описуються нижче.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.