Архивы рубрики ‘Фарбові та зволожувальні апарати, ракельні та лакувальні пристрої друкарських машин’

Машини з двома лакувальними та проміжною сушильною секціями

Часами виникає потреба у подвійному лакуванні, коли, напри­клад, лак із металевим пігментом необхідно покрити захисним ша­ром або за допомогою грунтувального лаку нанести адгезійний шар, на який потім накласти інший лак. Машини з двома лакувальними секціями виготовляє фірма «Heidelberg». Застосування подвійного лакування відкриває великі можливості в оздобленні відбитків, що до останнього часу з економічних причин було […]

Самостійні лакувальні секції (модулі) друкарських машин

Лакувальними модулями нині оснащено більшість АРМ про­відних фірм-виробників офсетних друкарських машин, таких як КВА, «MAN-Roland», «Heidelberg» та ін., що виготовляються ви­нятково під замовлення. А нові замовлення підтверджують тен­денцію до збільшення постачання друкарських машин із лакуваль­ним модулем. Сучасні друкарські машини можуть здійснювати ла­кування продукції вододисперсійним або УФ лаком. Друкарські ма­шини з лакувальним модулем є найпопулярнішими для […]

Лакувальні пристроїзі зволожувальними секціями офсетних машин

Ці пристрої працюють за опосередкованим способом лаку­вання. Найчастіше використовують такі зволожувально-лакувальні секції: 1. «А1 color» з передавальним валиком та обтягнутими подаваль­ними валиками (рис. XXVI, див. кольорову вклейку). Недоліками цієї секції є. можливість розбризкування лаку на валики; можливість нанесення шару лаку неоднакової товщини; необхідність доливан­ня лаку вручну. 2. Секцію фірми Heidelberg», що має валик між зволожуваль­ною […]

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЛАКУВАННЯ ДРУКАРСЬКИХ ВІДБИТКІВ, РОЗРОБЛЕНІ ПРОВІДНИМИ Ф1РМДМИ-ВИРОБНИКАМИ Лакувальні механізми в окремих лакувальних машинах

Окремі лакувальні машини дають змогу наносити відносно товсті шари лаку (до 25 г/м2). Наприклад, при використанні нітро­ Целюлозного лаку його сухий шар може бути від 3 до 15 г/м2, а шар дисперсійних лаків може досягати 10 г/м2. Продуктивність лакувальних машин становить від 4,5 до 10 тис. аркушів/год. Вони обладнані відповідними сушарками. Нині найчастіше застосовують такі […]

Транспортування і закріплення лакованих відбитків у лінії

Застосування лакувальних апаратів у складі лінії не повинно обмежувати швидкість друкарської машини, забезпечуючи при цьо­му високу якість готової продукції на приймальному стапелі. З ураху­ванням цього розроблено нову концепцію транспортування арку­шів через технологічні секції з використанням повітряної подушки, що виключає контакт з опорними елементами і механічне пошко­дження відбитка. У цій системі аркуші вивішуються у повітряному потоці […]

Варіанти лакування в лінії’

При промисловому виробництві етикеток і лакувальних засобів велика увага приділяється захисту друкованого зображення. Для максимального захисту слід ураховувати умови використання ети­кеток й упаковки при затаруванні та транспортуванні продукції. Наприклад, етикетки на пляшках у момент розливання знаходять­ся в умовах підвищеної вологості, зазнаючи дії хімічно агресивних крапель рідини, що розливається. Захисний лак має перешкоджати розм’ягшенню і вицвітанню […]

Типи лакувальних апаратів

Лак наноситься на поверхню відбитка у спеціальних лакуваль­них апаратах, які різняться конструктивним виконанням. Серед ба­гатьох таких апаратів можна виділити два типи, один з яких — із двома великими, інший — з камерним ракелем і растрованим (анілоксовим) валиком. Двоваликовий лакувальний аппарат (рис. XII, див. кольорову вклейку) складається з лакувальної скриньки, заповненої лаком, дозувального 3 і накочувального […]

ЛАКИ ДЛЯ ЛАКУВАННЯ У ДРУКАРСЬКИХ МАШИНАХ

Види лаків. За технічним складом лаки можна поділити на: • нітроцелюлозні, що містять нітроцелюлозу (азот целюлози), розчину в органічних розчинниках, таких як метилоетилетон, аце­тон, етилацетат, амілацетат та ін. Ці розчинники пожежонебезпечні й токсичні. Випари їх із віддрукованого аркуша мусять бути утилі­зовані найчастіше ректифікацією; • хімічно стверджувані, що містять столи, до яких безпосеред­ньо перед лакуванням додають […]

ПЕРЕВАГИ ЛАКУВАННЯ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Шар лаку надає друкованій продукції такі переваги: • підвищує глянець усього відбитка або окремих фрагментів і тим самим поліпшує його естетичний вигляд та рекламний вплив, оскільки елементи з глянцем більш кидаються в очі; • підвищує стійкість до стирання задрукованого відбитка, що є дуже важливим при виготовленні чималої кількості пакувань; • підвищує стійкість лакованого відбитка до […]

ЛАКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПРИНЦИП ЛАКУВАННЯ У СКЛАДІ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ

Оздоблення друкованої продукції лакуванням було відоме дав­но. Лакування надає продукції глянцю й одночасно захищає її від зовнішнього діяння. Це дуже важливо при виготовленні пакуваль­ної продукції у вигляді картонних коробок, які повинні мати при­вабливий вигляд для покупця, одночасно виконуючи захисні функ­ції при зберіганні та транспортуванні продукції. Відомо, що якість відтворення друкованого зображення зале­жить від багатьох факторів […]