Вплив фізико-хімічних властивостей задруковуваного матеріалу на якість вдбитків

Затінення. При друкуванні на деяких видах ЗМ, особливо крей­дованих, може виникати часткове забруднення фарбою пробільних елементів відбитка (ПЕв), яке називаєтья затіненням. Це явище ви­никає внаслідок того, що ЗР розчиняє деякі компоненти паперу, які через НВ переходять у ФА і змінюють фізико-хімічні власти­вості ПЕф.

Внаслідок цього фарба частково накочується на ПЕф і перехо­дить на відбиток. Затінення часто виникає під час роботи на бага- тофарбових машинах, коли ЗМ кілька разів контактує зі ЗР Щоб запобігти затіненню, треба:

Вплив фізико-хімічних властивостей задруковуваного матеріалу на якість вдбитківВибирати ЗР відповідно до власти­востей ЗМ;

• заздалегідь контролювати якість па­перу і, якщо він неякісний, замінити папір;

• використовувати по можливості машини з меншою кількістю фарб (од­но-, двофарбові); частіше змивати по­верхню декеля.

Додаткове (зайве) зображення на зво­ротному боці відбитка. Таке зображення Рис. 6.8. Схема проникнення виникає через часткову передачу на зво-

™пш“а™вротний бік відбитків зображення, надру — бового шару у відбитки, шо ле- кованого на лицьовому боці відбитків, жать в стапелі зверху (для по — які знаходяться кілька годин у стапелі, виого розуміння нього проце — Причини виникнення цього явища

Су два вшбкгки показано поза досконально не вивчено. Проте вважа- контактом) юхь, що спричинюють його випарову-

Яіїя бГїїб^ ^зм!;[1]— £££’- вання з фарби на лицьовому боці, які «умикі; і — шшр першої ф. рби на проникають у фарбу на зворотному боці лишоюмубош і далі в зм аж до фарби на лицьовому

Боці відбитка, що лежить зверху. Ці випаровування, можливо, ло­кально впливають на процеси висихання фарби, зокрема на про­никнення зв’язувальної речовини розчинників у ЗМ (рис. 6.8).

Локальна дія випаровувань на поверхні фарбового шару змінює хімічний і фізичний стани фарби, а це, у свою чергу, може впли­вати на накладання наступних фарб, наприлад, обумовити зер­нистість на зображенні і зменшити адгезію до відбитка наступного задруковування фарбового шару.

Випаровування, що виділяються при висиханні, можуть вступа­ти у взаємодію з деякими компонентами ЗМ, що є причиною по­жовтіння і вицвітання окремих ділянок цього матеріалу або причи­ною зміни кольору надрукованих на ньому зображень.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.