Транспортування і закріплення лакованих відбитків у лінії

Застосування лакувальних апаратів у складі лінії не повинно обмежувати швидкість друкарської машини, забезпечуючи при цьо­му високу якість готової продукції на приймальному стапелі. З ураху­ванням цього розроблено нову концепцію транспортування арку­шів через технологічні секції з використанням повітряної подушки, що виключає контакт з опорними елементами і механічне пошко­дження відбитка.

У цій системі аркуші вивішуються у повітряному потоці з одно­часним обдуванням їхньої поверхні теплим повітрям для швидкого закріплення лаку. Процеси нанесення лаку, транспортування арку­шів через секції лакування і стапелювання на приймальному боці високоякісної готової продукції мають бути чітко узгоджені між со­бою з урахуванням швидкісних можливостей друкарської машини.

Запатентовані висувні блоки «Heideibe ig Dry Star» є модульни­ми інфрачервоними сушильними пристроями, які позитивно впли­вають на закріплення як водно-дисперсійних лаків, так і звичайних офсетних фарб без лакувального шару. Ці пристрої за командою з пульта керування можуть перемикатися на повний або половинний формат відбитка, що дає можливість економити енергетичні витра­ти (рис. XVIII, див. кольорову вклейку).

Повітряні сопла в напрямній панелі забезпечують транспорту­вання аркуша у підвішеному стані як при стандартному (рис. XIX, див. кольорову вклейку), так і при поздовжньому (рис. XX, див. ко­льорову вклейку) приймально-вивідному пристрої. В цю систему може бути вмонтовано водяне циркуляційне охолодження напрям­ної панелі транспортування аркушів, завдяки чому від друкарської машини відводиться зайва теплота випромінювачів, що дає змогу уникнути концентрації надмірної теплоти у приймальному пристрої (рис. XXI, див. кольорову вклейку).

Принцип подвійного лакування в лінії передбачає використан­ня високопродуктивної системи сушіння, яка залежно від послідо­вності нанесення лаків містить інфрачервоні та УФ випромінювачі, повітряну мережу для організації повітрообміну, а також прилади для контролю і підтримки потрібного температурного режиму за­кріплення лаків.

Для ефективної роботи системи лакування в лінії треба мати цілий комплекс допоміжних агрегатів, які забезпечують техно­логічні вузли друкарської машини подачею повітря і водяним охо­лодженням. Порушення температурного режиму закріплення лако­ваного відбитка може призвести до деформації шару лаку при його інтенсивному сушінні, що проявляється на лакованій поверхні у вигляді дефектов типу «апельсинової шкірки» або «каракулевої шкірки».

Щоб забезпечити контроль температурного режиму сушильно­го пристрою, над приймальним стапелем розміщується інфрачерво­ний датчик, який з точністю ±2 °С вимірює температуру приймаль­ного стапеля (рис. XXII; див. кольорову вклейку).

Відпрацьована на сьогодні технологія лакування у складі лінії фірми «Heideiberg» надійно захищає багатофарбову друковану про­дукцію, надаючи їй більш привабливого зовнішнього вигляду.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.