ПІДГОТОВКА ФАРБОВОГО АПАРАТА ДО РОБОТИ

В АРМ найчастіше застосовуються ФА періодичної дії (див. рис. 2.1, в і 2.2). У фарбоподавальній групі передавальний валик 8 здійснює коливний рух і, таким чином, фарба передається з ДЦ J на розкочувальний циліндр 9.

Підготовка ФА цього типу включає кілька операцій. Установлен­ня (приладження) НВ до форми виконується при вимкненому нати­ску. Валики опускаються на ДФ з нанесеною на них фарбою. Рівномір­ність дотику форми валиками визначається рівномірністю та шири­ною сліду в смужці контакту. Ширина смужки контакту має станови­ти 4…5 мм. Валики спочатку приставляють до форми, а потім пе­
ревіряють положення їх відносно розкочувальних циліндрів. Притиск валиків до форми і розкочувальних циліндрів має бути однаковим, він перевіряється щупом завтовшки 0,1…0,2 мм. Так само приладжують передавальний валик спочатку до розкочувального циліндра, а потім до дукторного. Перевіряють притиснення таким самим щупом.

Кожний розкочувальний валик має щільно прилягати до інших валиків і циліндрів, металеві валики мають дотикатися до гумових.

Ніж ФА встановлюють паралельно твірній ДЦ із зазором між ними 0,3…0,5 мм і закріплюють гвинтами. Кромка ножа має бути без зазублин і прямолінійною.

Подачу фарби до ФА на кожній ділянці вздовж твірної ДЦ ре­гулюють гвинтами, орієнтуючись на пробний відбиток. Контроль товщини шару фарби виконується за елементами шкали оператив­ного контролю відповідно до підписного аркуша.

Змивають ФА за допомогою спеціального пристрою. Змивання виконується на середній швидкості роботи машини при вимкнено­му натиску.

З метою скорочення часу підготовки ФА сучасні машини осна­щуються автоматизованими системами місцевого налагодження. Нині за допомогою ЕОМ розробляються машини з більш прости­ми конструкціями ФА. Це дає змогу полегшити розв’язування за­дач з оігшмізацїї конструкції ФА та автоматизації керування ними.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.