ФАРБОВІ АПАРАТИ ДЛЯ РІДКИХ ФАРБ

Ці ФА застосовуються в машинах глибокого та флексографіч — ного способів друку. Оскільки ФА цих машин працюють з мало — в’язкими (рідкоплинними) фарбами, вони принципово відрізня­ються за конструкцією від ФА машин високого та офсетного спо­собів друку.

Основою зв’язувальної речовини фарб для глибокого друку є розчин тонкодисперсної смоли (натуральної чи синтетичної) в ор­ганічному розчиннику (толуол або бензин у воді). Сучасні флексо — ірафічні фарби поділяються на чотири групи: спиртові, водяні, поліамідні й акрилові. Як і у фарбах для глибокого друку, основою зв’язувальних речовин є синтетичні або натуральні смоли, а як роз­чинник використовуються спирт, вода або спиртовуглеводнева су­міш.

Як бачимо, фарби для глибокого та флексоїрафічного способів друку мають багато спільних рис, головною з яких можна вважати їх рідкошшнність, що дає змогу відмовитися від громіздких груп розкочування та накочування фарби. Проте ФА машин цих спо­собів друку — досить складні системи, правильне налагодження яких має велике значення для забезпечення високопродуктивної роботи друкарських машин.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.