ФАРБОВІ АПАРАТИ ДЛЯ ІРИСОВОГО ДРУКУ

Експлуатаційні можливості ФА можна істотно розширити, осна­стивши його спеціальними пристроями для роботи в режимі ірисо­вого друку. Цей спосіб друку грунтується на використанні кількох фарб, залитих в одну скриньку. Незважаючи на чітке відокремлен­ня фарб одна від однієї спеціальними вставками, при визначенні мінімального ходу осьового розкочування можна здобути фарбову гаму змішуванням фарб у момент їх проходження через розкочу — вально-накочувальну групу.

Цей спосіб призначений для спеціальних видів друкарських робіт у виробництві цінних паперів, банкнот, поштових марок та

ФАРБОВІ АПАРАТИ ДЛЯ ІРИСОВОГО ДРУКУІнших поліграфічних виробів. Ви­користання способу ірисового дру­ку дає змогу здобути ефект непе­рервного плавного кольорового переходу фарб, що межують одна з одною, без лінії їх поділу.

Для організації процесу ірисо­вого друку необхідно відрегулюва­ти режим ходу циліндрів осьового розкочування в бік його зменшен­ня. Осьовий хід верхнього цилінд­ра За (рис. 2.18) може бути змен­шений навіть до 1 мм, а хід цилінд­рів 3 і ЗЬ повинен мати незалежні один від одного налагодження та регулювання. Практика експлуата-

Рис. 2.18. Схема налагодження ФА цц мячпін у ТЄХНІЦІ ІрИСОВОГО Дру­ку показала, що осьове розкочу­вання циліндрів може налагоджуватися в межах 2—5 мм. Такий ре­жим роботи ФА дає добрі результати й успішно використовується на машинах GTO 52, «Speedmaster SM 102» і CD 102 фірми «Hei­delberg».

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.